Pensionssparandets konstruktion

Att pensionsspara utomlands var under en tid förbjudet i Sverige eftersom oron för skatteflykt hos regering och skattemyndighet var stor. Man hade helt enkelt inget tillförlitligt system för utländska bolag och därför misstänkte man att stora delar av pensionspengarna skulle hamna utomlands istället för att stanna i Sverige. När ett lämpligt system inrättades där alla utländska bolag på ett rättssäkert sätt måste skicka in kontrolluppgifter till svenska skattemyndigheten, då upphävdes förbudet. Samtidigt ändrade regeringen sin syn på riskerna med pensionssparande utanför landets gränser. Man trodde att den höga kvalitén på svenska pensionsförvaltare skulle påverka spararnas val och att inte särskilt många skulle välja att placera utomlands eftersom det finns en särskild trygghet att ha sitt sparande i hemlandet.

Alla medborgare som arbetar i Sverige har rätt till en ålderspension den dagen de lämnar arbetslivet och gör plats för nästa generation på arbetsmarknaden. Grundpensionen, eller garantipensionen betalas ut till de som inte haft någon inkomst för att på så sätt se till att ingen människa på sin ålders höst skall vara utan pengar för livsnödvändigheter. Ålderspensionen, för de som haft inkomst, är i huvudsak baserad på tre delar.

  • Allmän pension som påverkas av intjänad inkomst under ens yrkesverksamma liv. Den kan variera dels beroende på det antal år man arbetat samt vilken inkomst man haft under dessa år. Den här delen av pensionen administreras av staten.
  • Avtalspension, eller tjänstepension vars storlek även den påverkas av antal yrkesverksamma år samt vilken inkomst man haft. Men den kan även skilja sig yrkeskårer emellan och vilka avtal som slutits mellan arbetsgivare och fackförbund i kollektivavtal. I den här delen är det arbetsgivaren som gjort vad som kallas en pensionsutfästelse.
  • Den tredje delen är privat sparande och baseras helt på vilka investeringar man själv gjort. I vilken form dessa investeringar gjort samt naturligtvis hur lyckade dessa investeringar har varit över tid. Det är ofta ett spekulativt sparande där man investerar i fonder. Med förändringar i vår ekonomi där även vårt pensionssystem förändrats har många människor valt att försäkra sig med eget sparande. Man kanske inte helt förlitar sig till en rimlig nivå på den grundläggande pensionen, eller så vill man hellre spara en del av överskottet från de yrkesverksamma åren och veta att man kan leva lite lyxigare då man når pensionsålder. Många fonder knutna till pensionssparande är utländska och på sätt och vis redan är ett sätt att pensionsspara utomlands.