Fördelar med låneförmedling

Det finns framförallt två vägar att gå för den som vill teckna ett privatlån. Antingen kontaktar man ett stort antal banker på egen hand för att därigenom hitta bäst ränta. Eller så anlitas en låneförmedlare. Allt fler använder sig av en låneförmedlare vilket även gjort att utbudet av dessa företag ökat starkt senaste åren. Men – Varför låneförmedlare?. Fördelarna är många.

Enkelheten.

Att göra en ansökan via en låneförmedlare tar ca 5 minuter. Man anger lånesumma, amorteringstid, personuppgifter och en del uppgifter om den egna ekonomin. Därmed exakt samma information som när ett klassiskt privatlån tecknas.

Man behöver därefter inte göra något utan kan vänta in svaren från de banker som låneförmedlaren samarbetar med. Ofta är det 20-tal banker vilket alltså gör att man jämför 20 banker med en arbetsinsats på 5 minuter.

Detta kan jämföras med arbetstiden det tar att kontakta 20 banker, fylla i låneansökan hos varje bank och sedan jämföra dessa. Tidsåtgången för detta handlar minst om 2 timmar.

Kreditupplysning

När en låneförmedlare anlitas tar de en kreditupplysning. Det är den som sedan ligger till grund för bankernas förslag på lån. Med andra ord tas enbart en kreditupplysning när 20 banker jämförs.

Den som istället väljer att kontakta 20 banker på egen hand kommer att få 20 kreditupplysningar tana på sig. Detta eftersom varje bank genomför en egen kreditupplysning. Nackdelen med detta är att många kreditupplysningar kan påverka chansen att få ett lån. Ett kreditbolag som ser att det tagits ett flertal kreditupplysningar kan lägga in detta i sammanställningen över personens ekonomi och därmed kan det påverka lånemöjligheterna negativt.

Samma ränta oavsett

När det kommer till räntesatsen spelar det inte någon roll vilken väg man går. Den som kontaktar en bank på egen hand och får en ränta på 5,5% kommer även att få en ränta på 5,5% om man går via en låneförmedlare. Räntan är allts exakt samma vilket gör att den enklar och snabbare vägen prioriteras.

Så fungerar en låneförmedlare

Grundidén med en låneförmedlare är att de hjälper till att hitta lägst ränta hos banker och kreditinstitut när ett privatlån ska tecknas.

Det går till på följande sätt:

  • En ansökan sker på låneförmedlarens hemsida. Ansökan är identiskt med när man gör en låneansökan hos en bank. Skillnaden är här att låneförmedlaren inte själv ger några lån utan just enbart förmedlar lånen.
  • När ansökan skickats in tar förmedlaren en kreditupplysning på personen som vill teckna lånet.
  • Kreditupplysningen, samt de uppgifter som lämnats av låntagaren, ligger sedan till grund för en låneansökan som skickas ut till ett stort antal banker. Dessa banker ser över informationen och avgör om de vill erbjuda lån och i så fall till vilka avtal.
  • Alla banker som vill erbjuda lån skickar sina svar till låneförmedlaren som i sin tur skickar vidare dessa till låntagaren.
  • Låntagaren kan i lugn och ro gå igenom de olika alternativen. Något krav finns aldrig att ett lån måste tecknas utan detta är enbart en jämförelse som kan ligga till grund till beslutet. Anser man exempelvis att ingen bank ger tillräckligt bra erbjudande behöver man inte teckna något lån.

Fördelar med låneförmedlare

  • Snabbheten

Inom 24 timmar får man vanligtvis svar från de banker som är villiga att erbjuda lån. Som låntagaren behöver man bara göra en insats på 5-10 minuter för att göra ansökan. Därefter sköter låneförmedlare resterande arbete. En jämförelse på 20 banker tar alltså inte längre tid. Den som skulle göra denna jämförelse på egen hand skulle definitivt lägga ner mer än 10 minuter när 20 olika banker ska kontaktas.

  • Helt gratis

Att gå via en låneförmedlare är alltid helt utan kostnad. Orsaken till att de kan erbjuda en gratis tjänst är att det är bankerna som betalar till dessa låneförmedlare. De betalar för att vara med i jämförelsen och därmed hamnar aldrig kostnaden på låntagaren.

Snabbt, enkelt och helt gratis – Den bästa vägen till bästa räntan på privatlån alltså.

Effektiv ränta – Grunden i lånejämförelse

Är ett privatlån med 5% ränta billigare än ett med 6% ränta? Frågan kan se enkel ut och det självklara svaret borde vara JA. Men så är inte alltid fallet. Det gäller nämligen att skilja på nominell årsränta eller effektiv ränta.

Nominell ränta

Med nominell ränta menas helt enkelt den räntesats som banken tar ut på lånesumman. Det är denna räntesats som visas i marknadsföringen och som bankerna tydligt lyfter upp på sina hemsidor. Ett exempel är att det kan stå ”Privatlån fr. 4,0% ränta”. I detta fall är det den nominella räntan som lyfts fram.

Men det som inte framgår då är att det även kan tillkomma en rad olika avgifter. Det kan vara uppläggningsavgift och aviavgifter. För att få en tydligare bild över den totala kostnaden för ett lån är det därför bättre att titta på den effektiva räntan.

Effektiv ränta

Med effektiv ränta menas den totala kostnaden för både ränta och andra kostnader. Detta utslaget på ett år och presenterat i en procentsats.

Man slår därmed ihop räntekostnaden och andra kostnader och delar detta på lånesumman för att få fram den effektiva räntan.

I och med att den effektiva ränta speglar den totala kostnaden bör man alltså jämföra denna räntesats när olika privatlån jämförs.

Ett exempel

En person vill låna 100.000kr i ett år. Räntesatsen hos en bank är 6% och några andra kostnader kommer inte. Därmed blir även den effektiva räntan 6%. Total kostnad för lånet är 6000kr.

Samma person går sedan till en annan bank som erbjuder en ränta på 5%. Men sedan tillkommer en uppläggningsavgift på 500kr samt en aviavgift per månad på 50kr. Räntekostnaden är 5000kr per år och avgifterna är 1100kr. Total kostnad för lånet är alltså 6100kr.

I detta fall var det alltså bättre att välja lånet med något högre nominell ränta (och utan avgifter) än lånet med lägre ränta men högre avgifter.

Pensionssparandets konstruktion

Att pensionsspara utomlands var under en tid förbjudet i Sverige eftersom oron för skatteflykt hos regering och skattemyndighet var stor. Man hade helt enkelt inget tillförlitligt system för utländska bolag och därför misstänkte man att stora delar av pensionspengarna skulle hamna utomlands istället för att stanna i Sverige. När ett lämpligt system inrättades där alla utländska bolag på ett rättssäkert sätt måste skicka in kontrolluppgifter till svenska skattemyndigheten, då upphävdes förbudet. Samtidigt ändrade regeringen sin syn på riskerna med pensionssparande utanför landets gränser. Man trodde att den höga kvalitén på svenska pensionsförvaltare skulle påverka spararnas val och att inte särskilt många skulle välja att placera utomlands eftersom det finns en särskild trygghet att ha sitt sparande i hemlandet.

Alla medborgare som arbetar i Sverige har rätt till en ålderspension den dagen de lämnar arbetslivet och gör plats för nästa generation på arbetsmarknaden. Grundpensionen, eller garantipensionen betalas ut till de som inte haft någon inkomst för att på så sätt se till att ingen människa på sin ålders höst skall vara utan pengar för livsnödvändigheter. Ålderspensionen, för de som haft inkomst, är i huvudsak baserad på tre delar.

  • Allmän pension som påverkas av intjänad inkomst under ens yrkesverksamma liv. Den kan variera dels beroende på det antal år man arbetat samt vilken inkomst man haft under dessa år. Den här delen av pensionen administreras av staten.
  • Avtalspension, eller tjänstepension vars storlek även den påverkas av antal yrkesverksamma år samt vilken inkomst man haft. Men den kan även skilja sig yrkeskårer emellan och vilka avtal som slutits mellan arbetsgivare och fackförbund i kollektivavtal. I den här delen är det arbetsgivaren som gjort vad som kallas en pensionsutfästelse.
  • Den tredje delen är privat sparande och baseras helt på vilka investeringar man själv gjort. I vilken form dessa investeringar gjort samt naturligtvis hur lyckade dessa investeringar har varit över tid. Det är ofta ett spekulativt sparande där man investerar i fonder. Med förändringar i vår ekonomi där även vårt pensionssystem förändrats har många människor valt att försäkra sig med eget sparande. Man kanske inte helt förlitar sig till en rimlig nivå på den grundläggande pensionen, eller så vill man hellre spara en del av överskottet från de yrkesverksamma åren och veta att man kan leva lite lyxigare då man når pensionsålder. Många fonder knutna till pensionssparande är utländska och på sätt och vis redan är ett sätt att pensionsspara utomlands.